Från bloggen: Reflektioner kring Jonas audition i Talang 2018 och ett och annat tips för hur man memorerar oerhörda mängder namn!