Grenar

Siffror
”6881514251748172320…” I grenen Siffror får man ett (eller flera) papper med siffror skrivna i rader med 40 siffror i varje rad. Man har sedan en viss tid på sig att lägga så många av dessa som möjligt på minnet. Därefter avlägsnas pappret och man får ett nytt – tomt – papper där man skriver ner så många siffror man kommer ihåg. Lite grovt kan man sedan säga att man för varje siffra man skriver fel får 20 siffror avdragna. Har man till exempel skrivit ner 300 siffror men tre av dem är fel så räknas det som att man kom ihåg 300 – 3*20 = 240 siffror. Följande tider för memorering förekommer på tävlingar (tiden man har att skriva efteråt i parentes): 5 min (15 min) 15 min (30 min) 30 min (60 min) 60 min (120 min)
Binära tal
”0011101001011001000…” I grenen Binära tal får man ett (eller flera) papper med slumpmässiga ettor och nollor skrivna i rader om 30. Man har sedan en viss tid på sig att lägga så många av dessa som möjligt på minnet (i ordning förstås). Därefter avlägsnas pappret och man får ett nytt – tomt – papper där man skriver ner så många ettor och nollor man kommer ihåg. Lite grovt kan man sedan säga att man för varje gång man skriver fel får 15 binära tal avdragna. Har man till exempel skrivit ner 600 ettor och nollor men två av dem är fel så räknas det som att man kom ihåg 600 – 2*15 = 570 stycken. Följande tider för memorering förekommer på tävlingar (tiden man har att skriva efteråt i parentes): 5 min (15 min) 30 min (60 min)
Namn & ansikten
I grenen Namn & ansikten får man ett häfte med ansikten från hela världen. Under varje ansikte står ett för- och ett efternamn, också dessa tagna från all världens länder. Man har sedan en viss tid på sig att memorera namnen till så många av ansiktena som möjligt. Därefter avlägsnas häftet och man får ett nytt häfte som endast innehåller ansiktena från det tidigare häftet (men i ny ordning) och skriver sedan ner de namn man kommer ihåg till rätt ansikten. Man får poäng både för för- och efternamnet. För att få poäng för ett namn måste man stava det helt rätt. Inga minuspoäng ges för felaktiga namn. Följande tider för memorering förekommer på tävlingar (tiden man har att skriva efteråt i parentes): 5 min (15 min) 15 min (30 min)
Ord
”U-båt, telefon, glädje, Neptunus, höjdhopp, lås…” I grenen Ord får man ett (eller flera) papper med slumpmässiga ord (främst substantiv) skrivna i kolumner om 20. Man har sedan en viss tid på sig att lägga så många av dessa som möjligt på minnet. Därefter avlägsnas pappret och man får ett nytt – tomt – papper där man skriver ned de ord man kommer ihåg. Lite grovt kan man sedan säga att man för varje ord man skriver fel får 10 ord avdragna. Har man till exempel skrivit ner 100 ord men fem av dem är fel så räknas det som att man kom ihåg 100 – 5*10 = 50 ord. Följande tider för memorering förekommer på tävlingar (tiden man har att skriva efteråt i parentes): 5 min (15 min) 15 min (30 min)
Historiska datum

”1692: Pingvin sjunger Opera 1405: Pakt med utomjordingar 2077: Tomater förbjuds i Norge …” I grenen Historiska datum får man ett antal papper med påhittade händelser och tillhörande årtal (mellan 1000 och 2099). Man har sedan fem minuter på sig att memorera årtalen för så många av händelserna som möjligt. Därefter avlägsnas papperna och man får ett nytt papper med endast händelserna från de föregående papperna (i ny ordning) och har 15 minuter på sig att skriva i vilket årtal varje händelse ”inträffade” för de händelser man minns. Man får ett halvt minuspoäng för varje felaktigt årtal. Skriver man t. ex. ner 95 årtal men 7 av dem är fel så räknas det som att man kom ihåg 95 – 7*0,5 = 91,5 årtal. Följande tider för memorering förekommer på tävlingar (tiden man har att skriva efteråt i parentes): 5 min (15 min) 15 min (30 min) 30 min (60 min) 60 min (120 min)

Talade siffror
”0281514251748172368…” I grenen Talade siffror läses siffror upp av en dator med hastigheten 1 siffra/sekund. När man efter uppläsningen skriver ner siffrorna får man bara poäng upp till det första felet man gör. Om de första siffrorna exempelvis var ”045907169” men man skriver ”046907169” så får man alltså bara poäng för de två första siffrorna (den tredje är fel). Detta gäller även om man skriver ner 300 siffror rätt men har fel på tredje siffran, så det gäller att avväga noga hur länge man kan lyssna utan att glömma bort siffrorna i början!
Kort

Det finns två sorters kortgrenar: Speed cards och ”Kortlekar på tid”. I Speed cards får man en blandad kortlek (52 spelkort) som man ska memorera ordningen i så fort som möjligt. Man tar tid på hur länge man tittar på kortleken och det är den tiden som man tävlar med mot de andra. Därefter får man en sorterad kortlek och har fem minuter på sig att lägga denna i samma ordning som den man precis lagt på minnet. För att få sin tid godkänd måste lägga varje kort rätt, i annat fall räknas inte tiden. I ”Kortlekar på tid” har man en viss tid på sig att memorera ordningen på korten i så många kortlekar som möjligt och får därefter ett papper där man skriver ner ordningen i de lekar man kommer ihåg. Blandar man ihop två kort i en lek så räknas den leken som 0 kort, det är alltså oerhört viktigt att få allting rätt! Följande tider för memorering av ”Kortlekar på tid” förekommer på tävlingar (tiden man har att skriva efteråt i parentes): 10 min (30 min) 30 min (60 min) 60 min (120 min) Följande tider för memorering förekommer på tävlingar (tiden man har att skriva efteråt i parentes): 5 min (15 min) 15 min (30 min) 30 min (60 min) 60 min (120 min)

Abstrakta bilder

I grenen Abstrakta bilder får man ett antal papper med slumpmässiga former (ser ut som små bläckplumpar med olika mönster) tryckta i rader om fem. Man har sedan 15 minuter på sig att memorera ordningen på bilderna inom så många rader som möjligt. Därefter avlägsnas pappret och man får ett nytt papper med samma bilder i varje rad och raderna i samma ordning som tidigare men med ordningen på bilderna inom varje rad omkastad. Sedan har man 30 minuter på sig att skriva ner i vilken ordning bilderna i varje rad var från början för de rader som man kommer ihåg. Varje rad där man skriver den ursprungliga ordningen helt korrekt räknas som fem bilder och för varje rad man gör ett eller flera fel i får man en bilds avdrag.

Jonas rekord

Typ

 Antal

Siffror
5 minuter 392
15 minuter 902
30 minuter 1260
60 minuter 2360**
Decimaler på pi 13 208
Binära tal
5 minuter 962***
30 minuter 3841**
Namn & ansikten
5 minuter 59
15 minuter 114
Ord
5 minuter 95
15 minuter 211
Historiska datum
5 minuter 106
Talade siffror
1 siffra/sekund 380***
Kort
En kortlek 35,55 s.
10 minuter 336 (> 6 kortlekar)
30 minuter 780 (= 15 kortlekar)
60 minuter 1358** (> 26 kortlekar)
Abstrakta bilder
15 minuter 459**
Totalpoäng
Enligt 2015 års milleniumstandard 8071 poäng**

**Dessa resultat gav guld i respektive gren i VM 2013 eller 2014! ***Dessa rekord var världsrekord när de sattes!

 

Under en period hade jag i princip alla svenska rekord, men nu är flera av mina ovanstående personbästan slagna (och en del med ordentlig marginal!) av mina landslagskamrater Yanjaa Altansuh och Marwin Wallonius. Sverige har världens för tillfället kanske starkaste landslag vilket vi bland annat visade under VM 2014 då vi tillsammans med vår tävlande förbundskapten Idriz Zogaj tog hem lagguldet strax före Tyskland, Mongoliet och Kina!

Hur tävlar man i minne?

Sedan 1991 finns det ett världsförbund för tävlingar i minne (WMSC = World Memory Sports Council). Varje år hålls ett stort antal minnestävlingar runt om i världen, inklusive SM och VM. En minnestävling är nästan alltid en 10-kamp där man precis som i friidrott får en viss poäng för sitt resultat i var och en av grenarna och där slutsegraren är den som har högst poängsumma när tävlingen är över. Du kan läsa mer om de olika typerna av grenar i menyn längst till vänster och spana in de svenska rekorden här intill!

Imponerad? Skaffa dig ett superminne du med!

Jonas håller färgsprakande föreläsningar och fantasieggande minneskurser i alla möjliga och omöjliga sammanhang.