Lektion 1: De 10 största länderna

Lektion 2: Minnespalats

Kan man använda samma minnespalats till flera olika saker?

Det kan lätt bli rörigt om man försöker få in alltför mycket i ett och samma minnespalats. Därför är det oftast bäst att skapa ett nytt palats (eller åtminstone en ny rutt i det befintliga palatset) när man vill minnas något nytt. Ibland kan det dock passa bra att placera ut ny information i ett redan använt minnespalats. Här nedan följer tre olika fall och rekommendationer till dessa:

1. Du har memorerat USA:s 20 första presidenter med hjälp av ett minnespalats och vill memorera de 20 första grundämnena.
Rekommendation: Använd ett nytt minnespalats. Eftersom presidenterna och grundämnena inte direkt har något med varandra att göra och du inte kommer att vilja minnas dem vid samma tillfällen finns det ingen anledning att ha dem i samma palats. Tvärtom så riskerar du i och med det att antingen presidenterna eller grundämnena (förmodligen det av dem som du tänker på mest) tar över palatset och ”knuffar ut” det andra.

2. Du har memorerat USA:s 20 första presidenter med hjälp av ett minnespalats och vill memorera deras respektive vicepresidenter.
Rekommendation: Använd samma palats. Genom att placera ut vicepresidenterna på samma platser som sina respektive presidenter (och gärna även göra någon slags association mellan deras respektive bilder) kan du snabbt se både presidenten och vicepresidenten för en viss period och dessutom kommer du att förknippa varje president med hans respektive vicepresident, vilket ju bara är önskvärt! OBS: Det är viktigt att du ser både presidenten och vicepresidenten SAMTIDIGT (t.ex. deras bilder stående bredvid varandra eller ihopsatta på något sätt) när du går igenom palatset, på så sätt skriver du inte över den gamla informationen utan förstärker den istället!

3.Du har memorerat USA:s 20 första presidenter med hjälp av ett minnespalats och vill fortsätta att memorera amerikanska presidenter.
Rekommendation: Bygg ut ditt befintliga minnespalats. Om du har en promenad genom ditt hus så kan du exempelvis låta den fortsätta ut i trädgården och vidare runt i kvarteret. Det är nästan alltid möjligt att utvidga ett minnespalats om man kommer på att man skulle vilja minnas mer på samma tema.

Lektion 3: Repetition

Q & A

Här hittar du svar på frågor om minnet, minnestekniker med mera.
Har du någon ytterligare undring?

Hör av dig!