Lektion 1: De 10 största länderna

Lektion 2: Minnespalats

Kan man använda samma minnespalats till flera olika saker?

Det kan lätt bli rörigt om man försöker få in alltför mycket i ett och samma minnespalats. Därför är det oftast bäst att skapa ett nytt palats (eller åtminstone en ny rutt i det befintliga palatset) när man vill minnas något nytt. Ibland kan det dock passa bra att placera ut ny information i ett redan använt minnespalats. Här nedan följer tre olika fall och rekommendationer till dessa:

1. Du har memorerat USA:s 20 första presidenter med hjälp av ett minnespalats och vill memorera de 20 första grundämnena.
Rekommendation: Använd ett nytt minnespalats. Eftersom presidenterna och grundämnena inte direkt har något med varandra att göra och du inte kommer att vilja minnas dem vid samma tillfällen finns det ingen anledning att ha dem i samma palats. Tvärtom så riskerar du i och med det att antingen presidenterna eller grundämnena (förmodligen det av dem som du tänker på mest) tar över palatset och ”knuffar ut” det andra.

2. Du har memorerat USA:s 20 första presidenter med hjälp av ett minnespalats och vill memorera deras respektive vicepresidenter.
Rekommendation: Använd samma palats. Genom att placera ut vicepresidenterna på samma platser som sina respektive presidenter (och gärna även göra någon slags association mellan deras respektive bilder) kan du snabbt se både presidenten och vicepresidenten för en viss period och dessutom kommer du att förknippa varje president med hans respektive vicepresident, vilket ju bara är önskvärt! OBS: Det är viktigt att du ser både presidenten och vicepresidenten SAMTIDIGT (t.ex. deras bilder stående bredvid varandra eller ihopsatta på något sätt) när du går igenom palatset, på så sätt skriver du inte över den gamla informationen utan förstärker den istället!

3.Du har memorerat USA:s 20 första presidenter med hjälp av ett minnespalats och vill fortsätta att memorera amerikanska presidenter.
Rekommendation: Bygg ut ditt befintliga minnespalats. Om du har en promenad genom ditt hus så kan du exempelvis låta den fortsätta ut i trädgården och vidare runt i kvarteret. Det är nästan alltid möjligt att utvidga ett minnespalats om man kommer på att man skulle vilja minnas mer på samma tema.

Jag undrar hur jag ska göra för att komma ihåg vilken plats ett objekt är i mitt minnespalats. Hur vet jag t.ex. att OS 1968 var i Mexico City utan att gå igenom hela listan? Om man har ont om tid på sig är det opraktiskt att börja om från början varje gång. Kan ni förklara?

Det bästa sättet att lösa det här problemet på brukar vara att sätta ut några ”indexbilder” längs med vägen. I en lista med hundra grejer kanske man vill markera ut till exempel var femte bild så att man aldrig behöver gå mer än två steg framåt eller bakåt för att hitta rätt. Då kan man förslagsvis sätta ut sina sifferbilder (se lektion 4) för 5, 10, 15, etc. bredvid de bilder man placerat ut på dessa positioner. Sedan kan man hoppa direkt till t. ex. plats 35 bara genom att tänka på sin 35-bild!

I fallet med OS-städerna kan du ju sätta ut en bild för 20 vid din bild för Antwerpen, en bild för 40 vid Helsingfors, 60 vid Rom o. s. v. Om du inte har hunnit fixa sifferbilder än så rekommenderar jag dig att titta på lektion fyra och sedan använda siffersystemet som beskrivs där för att skapa de sifferbilder du behöver (du behöver ju inte hitta på alla hundra på en gång om du till en början bara vill använda indexbilder).

Också när man har en kort lista, som den med de tio länderna, kan det vara en bra idé att åtminstone markera vilket objekt som är nummer fem (kanske med en femkrona?) så kan man väldigt smidigt hitta rätt även där!

Lektion 3: Repetition

Q & A

Här hittar du svar på frågor om minnet, minnestekniker med mera.
Har du någon ytterligare undring?

Hör av dig!